Home » Traité de la servitude libérale: Une analyse de la soumission by Jean-Léon Beauvois
Traité de la servitude libérale: Une analyse de la soumission Jean-Léon Beauvois

Traité de la servitude libérale: Une analyse de la soumission

Jean-Léon Beauvois

Published 1994
ISBN :
Enter the sum

 About the Book 

Avtor je profesor socialne psihologije na univerzi v Grenoblu, pisec številnih strokovnih knjig in eden najvidnejših predstavnikov francoskega pristopa k analizi obnašanja. Tema knjige o liberalni sužnosti, ki z naslovom hote aludira na La Boétijevo razpravo, je dvojna: najprej avtor preučuje razloge, zakaj so se ljudje v določenih okoliščinah, včasih celo svobodno pripravljeni podrediti volji drugega, dobljene izsledke pa nato sooči s sodobnimi tehnikami oblasti, natančneje z demokracijo kot obliko oblasti in liberalizmom kot njeno standardno ideologijo.Osnovno poanto, da je razglašanje ljudi za svobodne in avtonomne dejavnike pogosto popolnejše sredstvo obvladovanja kot prisila, avtor uporabi za kritiko liberalne demokracije in njene ideologije, ki proizvaja konformistične posameznike, ki so nagnjeni k podrejanju in se celo iskreno trudijo, da bi našli razloge za svobodno podreditev.